Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Inovita. Hoewel Inovita de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele samenstelling van deze website, aanvaardt Inovita geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. Inovita is voorts niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn of niet correct functioneren van deze website. Inovita is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website verwezen wordt en wijst derhalve elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites af.

Inovita behoudt zich het recht voor om de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Inovita staat te Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24.30.54.59.
Inotime staat te Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23.08.46.19.

© Inovita 2018

">