Lifetime

Lifetime is een platform voor de uitvoering van een pensioen- en levenadministratie. Het bevat alle functionaliteiten voor het voeren van collectieve en individuele pensioen- en levenproducten op basis van Defined Benefit, Defined Contribution, Collective Defined Contribution, Individual Defined Contribution, Netto Pensioen en combinaties hiervan. Lifetime wordt gebruikt door pensioenfondsen, verzekeraars, administratiekantoren, premiepensioeninstellingen, algemene pensioenfondsen en IORP’s.

Het Lifetime Platform omvat een groot aantal interfaces waarmee eenvoudig gegevens met derde partijen op een veilige manier kunnen worden gedeeld. Er zijn standaard koppelingen voor gegevensaanlevering van het GBA, SUAG, NPR en UPA (eind 2018). Daarnaast is er veel ervaring in diverse interfaces met financiële in- en excassosystemen.

 • Totaaloplossing

  Alle functionaliteiten voor front-, mid- en back-office zijn aanwezig.

  Er zijn slechts weinig interfaces met andere systemen benodigd, wat het systeemlandschap vereenvoudigt.

 • Volledig configureerbaar

  Alle bedrijfslogica voor het voeren van uw administratie wordt geconfigureerd.

  U heeft geen software ontwikkeling nodig voor het implementeren van pensioenregelingen.

 • Compliant

  Lifetime is compliant met wet- en regelgeving.

  Wij zorgen ervoor dat Lifetime compliant is in de toekomst en dat de overgangen worden uitgevoerd met behoud van continuïteit van administratie.

 • Lagere kosten

  Met Lifetime verdient u uw investering terug in een paar jaar.

 • Snelle time-to-market

  Configureren is sneller dan programmeren en wordt gedaan door materiedeskundigen. Daarnaast hebben wij templates voor pensioen- en levenadministraties die compliant zijn en alle voorkomende functionaliteiten bevatten.

 • Effectieve bedrijfsvoering

  MMet de Lifetime portalen biedt u selfservice en 24/7 bereikbaarheid aan uw klanten. U ontvangt uw mutaties automatisch en u geeft volledig inzicht in de stand van zaken. Mutaties worden automatisch verwerkt.

Features van Lifetime

 • Configureerbare administratie
 • Eén software platform
 • Templates
 • Single Point of Definition
 • Straight Through Processing
 • Geautomatiseerde TWK
 • Schaalbaarheid

Configureerbare administratie

Uw gehele administratie wordt gemodelleerd in kennisregels door configuratie. Dit geeft een transparant systeem waarbinnen eenvoudig wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

De configureerbaarheid stelt onze klanten ook in staat om eenvoudig (delen van) de configuratie uit te voeren. Hierdoor hebben zij een grote mate van zelfstandigheid in wijzigingen doorvoeren.

Eén software platform

Door de configuratiemogelijkheden in Lifetime is de software gelijk voor al onze klanten. Onze klanten krijgen hierdoor alle standaard ontwikkelde software uitgeleverd, geïntegreerd in een reguliere klant-release. Er is géén afhankelijkheid van door Inovita opgelegde releases, de klantwens is leidend in het release-schema.

Templates

Lifetime bevat verschillende templates om snel een administratie te kunnen starten. De templates zijn compliant aan wet- en regelgeving en omvatten een groot aantal configureerbare instellingen. De doorontwikkeling van het Lifetime Platform, wordt op een dedicated template-omgeving gedaan, voordat deze op een Klant-omgeving wordt uitgeleverd. Hierdoor is onze standaard altijd up-to-date.

Single Point of Definition

Configuratie wordt in meerdere niveaus en dimensies vastgelegd, van generiek naar specifiek. Daardoor is de configuratie compact en wordt elk element maar één keer geconfigureerd. Voor het administreren van verschillende klanten en producten binnen dezelfde omgeving hoeven gelijk werkende instellingen en dergelijke maar een keer gedefinieerd te worden. Alleen de uitzonderingen worden apart van elkaar vastgelegd.

Deze methodiek zorgt voor een efficënte implementatie en beheersbaarheid van de omgeving op lange termijn. Het helpt onze klanten structureel kosten te reduceren.

Straight Through Processing

Binnen het Lifetime Platform draait het om zoveel mogelijk door straight through te verwerken.

Processen zijn onderdeel van de configuratie en de templates. Deze zijn optimaal geconfigureerd zodat zoveel mogelijk automatisch wordt verwerkt. Processen zijn, waar nodig, eenvoudig aan te passen op de werkprocessen van de klant, al dan niet door eigen configuratie.

Daarnaast heeft Lifetime Document Management functionaliteit. Hierbij worden documenten automatisch gegenereerd en vastgelegd in een elektronisch archief. De templates voorzien in alle wettelijk voorgeschreven communicatie.

Geautomatiseerde terugwerkende kracht

Lifetime is een volledig historische administratie. Mutaties kunnen in willekeurige volgorde worden ingevoerd en worden historisch correct verwerkt. Dit wordt ook automatisch boekhoudkundig en actuarieel verantwoord.

Klanten hebben hierdoor maximaal inzicht in hoe de pensioenaanspraak is opgebouwd, met een volledige historie en logging.

Schaalbaarheid

Lifetime is technologisch in componenten en lagen opgedeeld (multi-tier). Dit maakt Lifetime zeer schaalbaar van kleine tot zeer grote (miljoenen polissen) administraties.

Het performance management is een belangrijk onderdeel van onze interne organisatie. De continue ontwikkeling is essentieel om onze klanten te blijven voorzien van een performante werking.

Functionaliteiten

Deelnemerportaal

Online communicatie richting uw deelnemers of polishouders. Volledig inzicht in actuele stand van gegevens, online doorgeven van mutaties, inzage in documenten zoals pensioen123 en UPO. Plannerfunctionaliteit.

Werkgeverportaal

Portaal voor de werkgever voor volledige inzage in het werknemersbestand, het doorgeven van mutaties, online of in bulk, inzage in documenten zoals nota’s.

Adviseursportaal

Adviseurs kunnen met het portaal het volledige offerteproces uitvoeren en alle documenten genereren en verwerken. Na het afsluiten automatische vastlegging in de administratie.

Basisadministratie

Vastlegging van alle personen en organisaties en hun gegevens.

Deelnemers

Vastlegging van deelnemergegevens van actieve en non-actieve deelnemers.

Werkgevers

Vastlegging van werkgevergegevens inclusief structuren zoals holdings/dochtermaatschappijen.

Aanspraken

Administratie van aanspraken op basis van uitkeringsovereenkomsten.

Kapitaal

Bruto en netto unitrekeningen voor kapitaalsadministratie. Dekkingen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Uitkeringsfase in vaste en variabele uitkeringen.

Individuele Polis

Administratie van individuele levenpolissen voor individuele kapitaalsopbouw, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

GBA

Volledige ondersteuning van GBA aanlevering. Plaatsing van deelnemers. Automatische afleiding en verwerking van mutaties.

SUAG

Volledige ondersteuning van SUAG en AOG meldingen inclusief plaatsen van deelnemers. Automatische controle, afleiding en verwerking van mutaties.

Werkgever

Mogelijkheid tot bulkaanlevering vanuit personeel- en salarisadministraties. Automatische controle, afleiding en verwerking van mutaties.

Actuarieel

Actuariële en financieringsberekeningen voor het genereren van de analyse van standen en verlopen van de administratie. Generatie van relevante staten. Uitvoeren van kasstroomberekeningen.

Pensioenregister

Gecertificeerde koppeling met het Pensioenregister voor het koppelen naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Webservices

Standaard werkservices waarmee Lifetime naadloos gekoppeld kan worden aan andere systemen.

Onze Koppelvlakken

">