Privacy statement

Indien u de website van Inovita B.V. (“Inovita”) bezoekt, dan verwerkt Inovita uw persoonsgegevens. Die persoonsgegevens zijn mogelijk IP-adressen van websitebezoekers, alsmede de gegevens die u aan Inovita verstrekt via de website. De persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het doel u adequaat van informatie te voorzien inzake de diensten en producten van Inovita en ten behoeve van statistische doeleinden, namelijk om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Uw persoonsgegevens worden 90 dagen bewaard.

Inovita verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) of deze gegevens rectificeren (artikel 16 AVG) of verwijderen (artikel 17 AVG) dan wel het gebruik ervan beperken (artikel 18 AVG). Hiertoe kunt u contact opnemen met Inovita door een email te sturen aan vragen@inovita.nl.

Dit privacy statement is in haar werking beperkt tot de website van Inovita en is derhalve niet van toepassing op sites waarnaar op deze website verwezen wordt. Inovita behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Inovita worden gepubliceerd.

">